Tros de FART

Starts at parking Caló de Sant Agustí and arrives at Port de la Savina

Rutometer and cut off time

Control
Punto km
Parcial km
Hora de Corte
Ritmo
Tiempo Carrera
Corredores
en carrera


ES CALO

PUNTA PRIMA

ES PAS

LA SAVINA

0

7,5

14,9

21,9


0

7,5

7,4

7

16-05-2021 09:00

16-05-2021 10:21

16-05-2021 11:46

16-05-2021 13:28


10:00

10:50

11:10

12:15

0:00:00 H

1:21:15 H

2:46:23 H

4:28:16 H

150

150

150

145